Kom (online) op gesprek bij ons.

Kom (online) op gesprek bij ons.

Kom (online) op gesprek bij ons.

In deze tijd kunnen we ons voorstellen dat u een (verkennend) gesprek vanuit huis wilt laten plaatsvinden. Bij ons is dat helemaal goed en we staan graag voor u klaar met een passende online presentatie om u helemaal bij te praten en te informeren over welke mogelijkheden Levels u te bieden heeft!

Skype, Teams, Zoom of via Whattsapp?

Aan u de keuze! Alle vormen zijn mogelijk en we zorgen ervoor dat u helemaal het Next Levelgevoel krijgt!

Schroom niet en neem gerust contact op met De Koning makelaars via 030-3079020 of nieuwbouw@dekoningwonen.nl