Levels

  • Een EPC van -0,5
  • Een GPR score van 8,5
  • NOM-woningen
  • We drive solar
  • Circulair wonen
Het ultieme wonen

Het ultieme wonen

Door het zeer grote variëteit aan woningtypen en grootte is er voor ieder wat wils. De woningen spelen in aan de groeiende behoefte aan flexibel en meervoudig ruimtegebruik.

Er is één appartementencomplex op de hoek van de Chisinaustraat en de Laan van Moskou. De appartementen in dit complex zijn zeer ruim van opzet met een buitenruimte grenzend aan de binnentuin en een prachtig uitzicht over de Oude Vleutenseweg en groene ruimte met aangrenzend het Amsterdam-Rijnkanaal. In de plint is ruimte gemaakt voor de deelfietsen en werkruimtes voor de hierboven liggende woningen.

Alle woningen zijn tegen en over de parkeergarage gebouwd. Dit betekent dat er op de begane grond een beperkt woonoppervlak is, gericht op de straat. Deze ruimte is flexibel te gebruik...

Healthy Urban Living

Healthy Urban Living

Lang, gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven, in schone, veilige, prettige, duurzame en economisch welvarende steden! Een uitspraak van Ministerie van infrastructuur en Milieu.

Een gezonde stad is een leefomgeving waar de druk op milieu en gezondheid zo laag mogelijk is, die als prettig wordt ervaren en uitnodigt tot gezond gedrag.

In Nieuw Oost komen architectuur en Healthy Urban Living samen. Waar het in de binnentuinen draait om natuur en sociale contacten, gaat het bij de buitengevels om stedelijke allure. In de binnentuin staan bomen, (eetbare) planten, permeabele paden, speeltoestellen en er is in het midden genoeg ruimte voor een BBQ met alle buren.

Klimaat neutrale kilometers

Klimaat neutrale kilometers

Een slim systeem van collectieve PV-panelen zorgt ervoor dat er meer energie wordt geleverd dan dat er wordt verbruikt. Deze energie kan dan weer gebruikt worden om de laadpalen in de garage, de drie elektrische deelauto’s en drie elektrische deelfietsen te voorzien van energie. Deze Smart Solar Charging laadpalen, elektrische deelauto’s en elektrische deelfietsen worden door LomboXnet geleverd en beheerd.

Door de overcapaciteit die door de PV-panelen wordt opgewekt wordt de mogelijkheid geboden om gemiddeld 10.000 tot 15.000 klimaat neutrale kilometers per huishouden per jaar te rijden met uw huidige of toekomstige elektrische auto. 

Het abonnement voor de elektrische deelauto’s en elektrische deelfietsen wordt de eerste drie jaar betaald doo...

Materialenpaspoort in de maak

Materialenpaspoort in de maak

In het nieuwbouwproject LEVELS ligt de lat met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit hoog. Daarom wordt er nauwkeurig in kaart gebracht welke materialen worden gebruikt en hoe ze zijn verwerkt, resulterende in een materialenpaspoort. Het materialenpaspoort wordt opgesteld met zoveel mogelijk grondstoffen die 100% recyclebaar zijn en dus in de verre toekomst opnieuw als grondstof gebruikt kunnen worden.

Nieuw Oost

Nieuw Oost

Met Nieuw Oost krijgt Utrecht een nieuw stadsdeel. Met de allure van het oude Oost, maar nu aan het prachtige Leidsche Rijn Centrum. Hier ontstaan nieuwe, unieke stadswoningen die met elkaar prachtige stadse straten vormen. Als plus hebben deze woningen een eigen parkeerplaats in een parkeerkelder en de beschutte binnenhofjes: hier ontstaan terrassen, ruime stadstuinen of dakterrassen en groene oases voor ontmoetingen. Kenmerkend zijn de hoge  ruimtes op de begane grond. Deze geven alle ruimte aan een creatieve inrichting en veelzijdig gebruik, want werken aan huis, winkel of kantoor aan huis behoort tot de mogelijkheden.