LEVELS

Leidsche Rijn Centrum is als woonlocatie sterk in ontwikkeling. In Leidsche Rijn Centrum-Oost, ook wel bekend als 'Nieuw-Oost', wordt Levels ontwikkeld. Een plan bestaande uit 70 eenheden, de contouren van het plan worden bepaald door drie gevarieerde woonblokken met een stedelijke allure waarin zowel appartementen als grondgebonden woningen worden gerealiseerd. De woonblokken zijn voorzien van ruime binnentuinen met een zeer groene, ecologische uitstraling. Daarnaast speelt mobiliteit binnen Levels een belangrijke rol, mede door het aanbieden van elektrische deelauto’s en deelfietsen wordt in het plan een grensverleggende ambitie nagestreeft op het gebied van duurzaamheid en gezonde verstedelijking, die volledig aansluit op het thema Healthy Urban Living van de Gemeente Utrecht.

Levels staat voor aantrekkelijk, beweeglijk, daadkrachtig, flink, geestkrachtig, initiatiefrijk, krachtig, levendig, ondernemend en vol energie. Een plek voor iedereen.

Achtergrondafbeelding