Levels

Leidsche Rijn Centrum is als woonlocatie sterk in ontwikkeling. Het te ontwikkelen plan draagt hieraan bij door de gevarieerd samengestelde bouwblokken met stedelijke allure. Binnentuinen met een zeer groene, ecologische uitstraling. Wonen én mobiliteit door het aanbieden van elektrische deelauto’s en deelfietsen. Een grensverleggende ambitie op het gebied van duurzaamheid en gezonde verstedelijking, die volledig aansluit op het thema Healthy Urban Living van de gemeente Utrecht. Dat is de kern van het winnende plan. 

Levels staat voor aantrekkelijk, beweeglijk, daadkrachtig, flink, geestkrachtig, initiatiefrijk, krachtig, levendig, ondernemend en vol energie.

Achtergrondafbeelding